Voedselbos subsidies

Wanneer je een voedselbos wilt beginnen kunnen de eerste stappen lastig zijn… hoe kom je aan land? Hoe kom je aan geld? Hoe weet je zeker dat je je investering terug kunt verdienen? Waar moet ik beginnen?

In dit artikel zal ik een aantal voorbeelden geven van subsidies die mogelijk interessant zijn voor iedereen die een voedselbos wilt beginnen of al begonnen is.

Sommige tips zijn trouwens ook interessant voor andere ecologische projecten!

De Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer is een belangrijke
subsidie voor het beheer en behoud van natuur- en landschapselementen,
waaronder voedselbossen. Binnen deze regeling kunnen beheerders van
voedselbossen financiële ondersteuning krijgen voor het aanleggen,
onderhouden en ontwikkelen van voedselrijke en biodiverse bossystemen.

Klik hier om meer over deze subsidie te weten te komen.

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) is een subsidie van de Europese Unie die bedoelt is om duurzame en natuurinclusieve landbouw te bevorderen.
Binnen dit programma zijn er mogelijkheden om subsidies te verkrijgen
voor agroforestry en voedselbossen. De specifieke maatregelen en
subsidieregelingen kunnen variëren per regio.

Klik hier om meer over deze subsidie te weten te komen.

De Subsidie Jonge Landbouwers richt zich op agrarische ondernemers onder de 41 jaar die willen investeren in hun bedrijf. De subsidie dekt soms investeringen in bijvoorbeeld gewassen en fruitbomen. De subsidie kan hiermee gebruikt worden om een deel van de kosten voor het opzetten van een voedselbos te dekken.

Klik hier om meer over deze subsidie te weten te komen.

 

Bosbouwvrijstelling

Met bosbouwvrijstelling kunt men een vrijstelling krijgen op het betalen van inkomstenbelasting voor je ”bosbedrijf”. De belasting hanteert een vrij ruime definitie voor het begrip ”bosbedrijf”, landbouw waar bomen ingezet worden valt vaak ook binnen deze definitie. Deze vrijstelling houdt echter ook in dat eventueel verlies ook niet aftrekbaar is.

Klik hier voor meer info…

Overdrachtsbelasting

Natuur is vrijgesteld van overdrachtsbelasting, net als grond die onder de Natuurschoonwet is gerangschikt (voornamelijk landgoederen). Landbouwgrond die overgedragen of verkocht wordt van agrariër tot agrariër wordt vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Lees hier alles over overdrachtsbelasting…

Successie belasting

Deze belastingvrijstelling geldt voornamelijk voor men die een voedselbos wilt beginnen op een landgoed. Landgoederen met Natuurschoonwet-rangschikking zijn namelijk vrijgesteld van successiebelasting.

Hier zitten echter wel verschillende voorwaarden aan, namelijk:

 • Het landgoed moet een minimale omvang hebben van 5 hectare.
 • Het landgoed moet voor minstens 30% uit bos/natuur bestaan
 • Er is een minimale paddichtheid
 • Verplichte openstelling

Klimaatbossenfonds BOS+ (Vlaanderen)

Met dit fonds van BOS+ kun je tot wel 80% van je aanplantkosten laten vergoeden! Het fonds is gecreëerd om beheer, aanleg en uitbreiding van bossen financieel te stimuleren. Tegenwoordig worden voedselbossen eveneens meegerekend in dit fonds, het fonds is dus ook beschikbaar voor andere vormen van bosbeheer. De voorwaarden hiervan zijn dat het om een gebied moet gaan van minstens 0,5 hectare met een kroonbedekking van minimaal 30%.

Bosteller (Vlaanderen)

Bosteller geeft in principe subsidies voor het aanplanten van meer bos. Op hun website kun je zelfs al een berekening maken om te kijken op hoeveel subsidie jouw project kans maakt! Verder staat er nog veel meer nuttige informatie op de website.

Agroforestry Vlaanderen

Bij Agroforestry Vlaanderen valt een subsidie aan te vragen voor diverse agroforestry projecten. Check de video om te kijken hoe dat moet!

Bond Beter Leef Milieu (Vlaanderen)

Hoewel Bond Beter Leef Milieu niet direct een subisidie geeft kunnen ze wel ondersteunen met het zoeken naar sponsoren en het communiceren hiermee, het starten van een crowdfunding en het adviseren van je project, superhandig! Dit wordt gedaan voor verschillende duurzame en groene ideeën, dat maakt het een stuk makkelijker je idee een realitieit te maken 🙂

Subsidies via gemeente of provincie

Via gemeentes en provincies vallen er vaak subsidies te regelen die specifiek voor die plek zijn. Mocht je interesse hebben in dergelijke subsidies is het verstandig om contact met de gemeente en/of provincie te hebben waar je voedselbosproject plaats zal vinden. Deze subsidies gaan vaak om klimaatadaptatie, biodiversiteitsverhoging en vergroening.

De volgende activiteiten zijn voorbeelden van activiteiten die door verschillende gemeentes en provincies gesubsidieerd worden:

 • Het aanleggen van een poel
 • Aanplant van bomen
 • Aanplant van inheemse planten
 • Aanleg van landschapselementen (takkenrillen, houtwal, heggen, bloemenranden, struwelen, boomgaarden, watergangen, rietkragen, natuurlijke oevers, elzensingels etc..)
 • Duurzame ideeën (zo geeft gemeente Hardenberg een subsidie voor een duurzame oplossing op eikenprocessierupsen).
 • Aanplant van bloemenweides
 • Het gebruik van vrijwilligers
 • Het organiseren van duurzame en educatieve activiteiten
 • Het vergroenen van de stad

Meer leren over voedselbossen?

Heb je meer interesse in het beginnen of beheren van een voedselbos? PUUR Permacultuur biedt verschillende interessante cursussen aan met betrekking tot voedselbossen, agroforestry en permacultuur. De online voedselboscursus is bijvoorbeeld een actieve online cursus die je de kans geeft om je helemaal te verdiepen in de wereld van voedselbossen! Ook de ontwerpcursus voedselbos en eetbare tuin is een toffe fysieke cursus waarin je van A tot Z mee wordt genomen in het ontwerp van een voedselbos, ook wordt je meegenomen naar diverse voorbeelden van prachtige voedselbossen en eetbare tuinen. Hopelijk zien we je daar!

Relevante blogberichten die aansluiten op dit onderwerp

Het gebruik van onze community is volgens ons huisreglement.

Wat zeggen onze cursisten over ons?

Benieuwd naar wat de cursussen je te bieden hebben?
Swipe hieronder om de ervaringen van onze cursisten te lezen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Op de hoogte blijven van ons nieuws en cursussen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Shopping cart
Your cart is empty
Let's start shopping!
Start shopping
0