Klachten procedure

Artikel 1: Definities:

 1. PUUR Permacultuur, Bradleystraat 5, 5103 TJ te Dongen.
 2. Klager: een deelnemer aan de cursus.
 3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de cursus bij PUUR Permacultuur of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.

Artikel 2: Indienen van een klacht:

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij PUUR Permacultuur via bovenstaand adres.
 2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 3: Behandeling van de klacht:

 1. PUUR Permacultuur bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen vier weken.
 2. PUUR Permacultuur verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover wordt beschikt.
 3. Binnen ten hoogste vier weken na ontvangst van de klacht stelt PUUR Permacultuur de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan de klager gezonden.
 4. Is er een langere tijd nodig om de klacht nader te onderzoeken dan wordt de klager hiervan binnen die vier weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt gemotiveerd. De directie geeft een indicatie van wanneer verwacht mag worden dat er uitsluitsel wordt gegeven.
 5. De directie zal de klacht vertrouwelijk behandelen.

Artikel 4: Uitspraak:

 1. Binnen acht weken na het horen neemt PUUR Permacultuur een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
 2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot: Leefcoaching op adres Antoon Coolenlaan 30, 5044ML Tilburg
 3. Het oordeel van Leefcoaching is voor beide partijen bindend. Eventuele consequenties worden door PUUR Permacultuur binnen acht weken afgehandeld.

Artikel 5 Afhandeling:

De klachten worden geregistreerd door PUUR Permacultuur en worden gedurende een periode van een jaar bewaard.

Artikel 6: ingangsdatum:

 1. Bovenstaande klachtenregeling gaat in op 19-05-2020

Het gebruik van onze community is volgens ons huisreglement.

Wat zeggen onze cursisten over ons?

Benieuwd naar wat de cursussen je te bieden hebben?
Swipe hieronder om de ervaringen van onze cursisten te lezen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Op de hoogte blijven van ons nieuws en cursussen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Shopping cart
Your cart is empty
Let's start shopping!
Start shopping
0